Instrukcja

Typy stron:

  1. Drzewo. Strona przedstawia przodków wybranej osoby.
Aktywne elementy:
    - portrety osób - przenoszą do strony Małżeństwo lub strony Osobistej
    - Spis osób i Start - przenoszą odpowiednio do strony Spis osób i strony początkowej.
Inne:
    - portrety osób - po wskazaniu myszką portretu w dymku przy myszce pojawia się imię i nazwisko osoby oraz data urodzenia i śmierci.
2. Małżeństwo. Strona przedstawia małżeństwo i umożliwia przemieszczanie się po drzewie.
Aktywne elementy:
    - portrety osób - przenoszą do strony Osobistej
    - Spis osób i Start - przenoszą odpowiednio do strony Spis osób i strony początkowej.
    - strzałki Dzieci, Rodzeństwo, Rodzice - przenoszą odpowiednio do dzieci, rodzeństwa i rodziców wybranej osoby.
3. Osobista. Strona przedstawia informację o wybranej osobie, zdjęcia, filmy oraz dokumenty dotyczące wybranej osoby.
Aktywne elementy:
    - imiona osób - przenoszą do strony Osobistej
    - Spis osób i Start - przenoszą odpowiednio do strony Spis osób i strony początkowej.
    - strzałki Drzewo i Potomkowie - przenoszą odpowiednio do
strony z drzewem i strony z potomkami wybranej osoby
    - miniaturki zdjęć, filmów i dokumentów - przedstawiają w pełnej wielkości zdjęcia i dokumenty oraz odtwarzają filmy.
4. Rodzeństwo. Strona przedstawia rodzeństwo i umożliwia przemieszczanie się po drzewie
Aktywne elementy:
    - portrety osób - przenoszą do strony Osobistej
    - Spis osób i Start - przenoszą odpowiednio do strony Spis osób i strony początkowej.
    - strzałki Małżeństwo i Rodzice - przenoszą odpowiednio do strony z małżeństwem i strony z rodzicami wybranej osoby.
5. Potomkowie. Strona przedstawia potomków wybranej osoby
Aktywne elementy:
    - portrety osób - przenoszą do strony Osobistej
    - Spis osób i Start - przenoszą odpowiednio do strony Spis osób i strony początkowej.
    
6. Spis osób. Strona zawiera alfabetyczny spis osób znajdujących się w drzewie.
Aktywne elementy:
    - imię i nazwisko - przenoszą do strony Osobistej
    - Spis osób i Start - przenoszą odpowiednio do strony Spis osób i strony początkowej.
7. Zdjęcie. Wskazując myszką na niektórych osobach na zdjęciach pojawi się imię i nazwisko wskazanej osoby. Kliknięcie na tej osobie przeniesie do jej strony Osobistej.